HALMSTAD KONSTNÄRSKLUBB

Halmstad Konstnärsklubb

Presentation

Historik

Register

Ansök

ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP

 

Konstnärer som bor i Halmstad Kommun är välkomna att ansöka om medlemskap i klubben, antingen vid årsmötet i mars eller på höstmötet i okt/nov.

 

Ansökan ska vara ordföranden till förfogande 1 månad innan respektive möte, dvs i början av februari eller september.

 

Sökande ska lämna in 6-10 verk i original (helst monterat och inramat eller dyl.) och cv samt vid behov komplettera med foto/video för skrymmande verk, offentlig konst, videokonst eller verk som på andra sätt är svåra att transportera.

 

Därtill önskas en utökad text om varför de ansöker samt vilka förväntningar som denne har på medlemskapet.

 

Medverkande konstnärer på mötet tar beslut genom sluten omröstning och enkel majoritet.

Sökande bör även lämna adress till hemsida och CV så medlemmar kan få mer information före mötet.

 

Vi håller normalt års- och höstmöten på Café Strandgatan 20, ca kl 18 till 21.

 

Verken lämnas vid 17:30-tiden eller enl. överenskommelse med caféet att lämna tidigare på dagen. Kontakta ordförande för datum då möten hålls.

 

Beslut meddelas efter resp. möte av ordförnaden samt information om avhämtning av lämnade verk.